Skip to content

Advance Group Asia ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกำจัดปลวกกับการขยายธุรกิจสู่วงการทำความสะอาด ลุยธุรกิจเซอร์วิสครบวงจร

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ฉีดปลวก กำจัดหนู ทำความสะอาดครบวงจร

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับชื่อ Advance Group Asia (แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย) ในฐานะบริษัทกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหนะ ด้วยประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมากว่า 3 ทศวรรษทำให้เราได้กลายเป็นผู้นำบริการกำจัดปลวกที่รองรับทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทางแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียได้ขยายธุรกิจไปสู่บริการทำความสะอาดครบครันเพื่อเป็นผู้นำในการให้เซอร์วิสด้านสุขอนามัยแบบครบวงจรแก่ผู้สนใจ

Advance Group Asia ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกำจัดปลวกกับการขยายธุรกิจสู่วงการทำความสะอาด ลุยธุรกิจเซอร์วิสครบวงจร

เมื่อนึกถึงการกำจัดปลวกแล้ว ชื่อ “แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย” ถือเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการกำจัดปลวกที่ลูกค้าชาวไทยต่างให้ความสนใจ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการกำจัดปลวกที่ยาวนาน มีสาขาให้บริการมากถึง 41 สาขาและมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้เรายังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญของเราไปอบรมเกี่ยวกับการจัดการแมลงภายในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ งาน The Federation Asian and Oceania Pest Management Association ซึ่งเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการแมลงในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ออสเตรเลีย จีน อังกฤษ และ Pest world ที่สหรัฐอเมริกา อีกทั้งบุคลากรยังได้รับการรับรองการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และวิธีการให้บริการยังได้ผ่านมาตรฐานและได้รับรองจาก ISO9001 Certificate, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมปศุสัตว์ และสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง (Thai Propma) ฯลฯ ความเป็นผู้นำในการกำจัดปลวกของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะว่ายังได้พลิกระบบกำจัดปลวกในไทย จากเดิมที่มีเพียงแค่การใช้สายเคมี เราได้นำนวัตกรรมกำจัดและป้องกันปลวกระบบเหยื่อจากประเทศออสเตรเลีย เข้ามาใช้เป็นรายแรก ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลดีเยี่ยม 100% นั่นเอง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดทางทีมผู้เชี่ยวชาญจากแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียจะเข้าไปสำรวจพื้นที่และประเมินหน้างาน เพื่อพิจารณาว่าจะต้องกําจัดปลวกแบบไหนดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

Advance Group Asia ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกำจัดปลวกกับการขยายธุรกิจสู่วงการทำความสะอาด ลุยธุรกิจเซอร์วิสครบวงจร

นอกจากการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

คือ บริการทำความสะอาดและบริการไฮยีนที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2020 ซึ่งจะช่วยดูแลสถานประกอบการให้สะอาดและถูกสุขอนามัย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้หลายองค์กรหันมาใส่ใจดูแลพื้นที่กันมากขึ้น อีกทั้งทางแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียยังได้ตระหนักถึงกระแสการดูแลความสะอาดอย่างครอบคลุมจากต่างประเทศ เช่น การปนเปื้อนของวัตถุหรืออาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ การติดเชื้อจากสัตว์พาหะ การแพร่กระจายของเชื้อโรค  การสร้างบรรยากาศที่ดี ความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้ใช้พื้นที่ให้มากขึ้น ซึ่งทำให้เราได้ขยายไปสู่ One Stop Service ที่ให้บริการอย่างครบครันผ่านบริการทำความสะอาดและบริการสุขอนามัยในห้องน้ำ ซึ่งมีบริการทั้งแบบครั้งเดียวสำหรับลูกค้าทั่วไปและองค์กร รวมถึงแบบสัญญาที่จะมีให้บริการประจำหน่วยให้บริการพร้อมกับอุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำยา และบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้พื้นที่ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบ บริการจัดเตรียมแม่บ้านทดแทน และการวัดประเมินผลจากบริษัทส่วนกลางเพื่อตรวจสอบคุณภาพการทำงานว่าเป็นไปอย่างสมบูรณ์นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีบริการสุขอนามัยในห้องน้ำหรือบริการไฮยีน ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในห้องน้ำที่ดี เป็นการสร้างบรรยากาศและกลิ่นภายในห้องน้ำที่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องกำจัดกลิ่น บริการฆ่าเชื้อ บริการเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ เพื่อรักษาสุขอนามัยภายในพื้นที่ให้ดีที่สุดอีกด้วย

Advance Group Asia ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกำจัดปลวกกับการขยายธุรกิจสู่วงการทำความสะอาด ลุยธุรกิจเซอร์วิสครบวงจร

สนใจรับคำปรึกษาจากแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริการกำจัดปลวกและแมลงที่มีสาขาให้บริการมากกว่า 41 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยประสบการณ์บริหารงานด้านกำจัดแมลงมากกว่า 30 ปี การันตีถึงความชำนาญในการกำจัดแมลง นอกจากบริการด้านการกำจัดแมลง เรายังมีบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลหรือระดับองค์กร เราพร้อมให้บริการคุณแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ดูแล…ด้วยความจริงใจ ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-704-5333 (สายตรงทั่วไทย) หรือผ่านช่องทางไลน์ @advancegroupasia

Share:

Facebook
Twitter
Email

OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

” You’ve got the problem, we’ve got the solutions “

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก
และสัตว์พาหะ

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ การควบคุมสัตว์พาหะ

1

บริษัททำความสะอาด

บริการทำความสะอาด
แบบครบวงจร

2

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ
(ไฮยีน)

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3

กำจัดปลวก

บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4