สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส และโรคโควิด-19 ด้วย“เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์”

สุขอนามัยในห้องน้ำ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความกังวลให้กับทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และประชาชนอย่างมาก เนื่องจากแนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เห็นผลมากที่สุดคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญความจำเป็นและวิธีการเลือก ”เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์” ต่อสถานประกอบการหรือพื้นที่ต่างๆ

มารู้จักโควิดกันอีกครั้ง

โควิด-19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ ไวรัสชนิดนี้มีระยะฝักตัว14-21 วัน หลังจากการรับเชื้อ ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ ติดต่อผ่านจากสารคัดหลั่ง อาทิเช่น การไอ การจาม รวมถึงการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วย โดยอาการเบื้องต้นคือมีไข้ต่ำ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีอาการเหนื่อยหอบง่าย อาการต่อมาอาจมีอาการไม่ได้กลิ่นหรือไม่รับรสชาติ ประกอบกับอาการตาแดงหรือมีผื่นลักษณะเป็นรูปตาข่าย วิธีการที่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้เห็นผลที่สุดตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงคือการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือและทำความสะอาดบ่อยครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ในจุดแออัด ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามสถานประกอบการต่างๆ ล้วนมีเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้บริการก่อนเข้าไปยังด้านในอาคาร ถือเป็นการคัดกรองและป้องกันผู้มีอาการเบื้องต้น

“แอลกอฮอล์” สิ่งสำคัญในการยับยั้งเชื้อโรคร้าย

เชื้อไวรัสโควิดนั้นสามารถกำจัดได้โดยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน 70% แต่ไม่สูงเกิน 90% เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายเปลือกหุ้มไวรัสและสามารถผ่านเข้าไปทำลายยังเยื่อหุ้มเซลล์ จะทำให้โปรตีนในไวรัสเสียสภาพและทำลายระบบเมตาบอลิซึม (Metabolism) ของเชื้อโรคได้และตายในที่สุด หากใช้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงถึง 90% แอลกอฮอล์จะระเหยเร็วเกินไปจนไม่สามารถออกฤทธิ์และทำลายเชื้อโรคได้ ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์นั้นนอกจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้หลากหลาย เช่น ไวรัสโรคซ่าร์ส (SARS-CoV) ไวรัสโรคเมอร์ส (MERS-CoV) ฯลฯ

ดังนั้นสถานประกอบการควรมีเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้งานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้ในเบื้องต้น ทั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์โดยสาร พื้นที่สาธารณะที่ต้องมีการสัมผัสกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำที่ถือเป็นพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และเป็นหนึ่งในแหล่งแพร่เชื้อโรคอันตรายได้ อย่างเช่น เชื้ออีโคไลที่ทำให้ท้องเสียหรือท้องร่วงได้, เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ส่งผลต่อปอดและทางเดินอาหาร, เชื้อโคลิฟอร์มที่ทำให้ท้องเสียหรือถ่ายเป็นมูกเลือดได้ หรือเชื้อโควิดที่สามารถแพร่กระจายผ่านของเสียของผู้ป่วยได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีสุขอนามัยที่ดีในห้องน้ำจึงสำคัญอย่างมาก เพราะเพียงแค่การทำความสะอาดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรมีบริษัททำความสะอาด ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน เข้ามาจัดการปัญหาในส่วนนี้ เพราะบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการทำความสะอาดและบุคลากรผ่านการฝึกอบรมมาอย่างชำนาญ มีอุปกรณ์ป้องการที่เหมาะสมให้กับพนักงานทำความสะอาด จึงทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างครบถ้วนและจะทำให้สถานประกอบการของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ที่แนะนำ

การเลือกเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ที่ดีนั้นควรที่จะทำจากวัสดุที่ทนทาน ติดตั้งง่าย สามารถใช้งานได้ง่ายหรือมีเซนเซอร์ที่แม่นยำ มีการจ่ายแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินจนไม่เพียงพอต่อการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และการจ่ายในปริมาณที่มากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสียอันได้แก่ อาจทำผิวแห้งเกินไปหรืออาจหกเลอะเสื้อผ้า กระเป๋าจนทำให้เกิดเป็นรอยหรือคราบได้ ที่สำคัญการมีดีไซน์ที่สวยงาม ทันสมัยเพื่อให้เข้ากับสถานประกอบการของท่าน ดังนั้นทางแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย ขอแนะนำเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ของเราดังนี้

Capture1 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบกด

เครื่องจะจ่ายน้ำยาโดยการกด มีการจ่ายน้ำยาในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถเลือกเปลี่ยนหัวจ่ายได้ ทั้งขนาด 0.4 มล. สำหรับโฟม และขนาด 1 มล. สำหรับน้ำยาสบู่ เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์

  • วัสดุ : ABS Plastic
  • ขนาด: 26×13.5×10.8 ซม.
  • ความจุ: 1,000 มล.
  • สี: ขาว เทา
Capture 1 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสตัวเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคโดยตรง เซนเซอร์อัตโนมัติจะทำการจ่ายน้ำยาแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ และสามารถเลือกเปลี่ยนหัวจ่ายได้ ทั้งขนาด 0.4 มล. สำหรับโฟม และขนาด 1 มล. สำหรับน้ำยาสบู่ เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์

  • วัสดุ : ABS Plastic
  • ขนาด: 26×13.5×10.8 ซม.
  • ความจุ: 1,000 มล.
  • สี: ขาว เทา

การบริการของเราไม่ได้มีเพียงเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ให้บริการเพียงอย่างเดียว แต่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยในพื้นที่ เราจึงมีบริการสุขอนามัยแบบรายปีเพื่อบริการให้สถานประกอบการได้มั่นใจถึงความสะอาด โดยมีบริการติดตั้งอุปกรณ์ เข้าเติมน้ำยาหรืออุปกรณ์ที่ใช้หมดแล้ว ตลอดจนตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และทำรายงานผล ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ลูกค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแคตตาล็อคบริการสุขอนามัยได้ ที่นี่

เคล็ด(ไม่)ลับที่ควรทราบ:
สามารถประยุกต์นำเครื่องจ่ายน้ำยาหรือสบู่ มาใช้แทนกับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ได้ เพราะมีขนาดหัวจ่ายที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำมาใช้อย่าลืมทำความสะอาดเครื่องจ่ายเดิมให้ดี เพื่อเจลแอลกอฮอล์จะได้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริการกำจัดปลวกและแมลงที่มีสาขาให้บริการมากกว่า 41 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยประสบการณ์บริหารงานด้านกำจัดแมลงมากกว่า 30 ปี การันตีถึงความชำนาญในการกำจัดแมลง นอกจากบริการด้านการกำจัดแมลง เรายังมีบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลหรือระดับองค์กร เราพร้อมให้บริการคุณ
แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ดูแล…ด้วยความจริงใจ ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-704-5333 (สายตรงทั่วไทย) หรือผ่านช่องทางไลน์ @advancegroupasia

อ้างอิง

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *