ลูกค้าองค์กร

เราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและปกป้องในธุรกิจคุณ

CORPORATE PEST MANAGEMENT​

บริการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ ในสถานประกอบการ

สถานประกอบการของคุณเกิดการระบาดของสัตว์พาหะ จะมีผลต่อธุรกิจของคุณมากเพียงใด? ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน ตัวเรือด จิ้งจก ประเทศไทยเป็นเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ดีของแมลง และสัตว์พาหะ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ ประชากรแมลงและสัตว์พาหะอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่ไม่ได้รับการดูแล ปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น การปนเปื้อนของแมลงในอาหาร หรือการผลิต การระบาดของแมลงสาบในครัว การระบาดของตัวเรือดในโรงแรม เป็นต้น

ทั้งหมดนี้จะส่งผลเสียกับ สุขภาพ ภาพลักษณ์องค์กร ทั้งต่อพนักงานและลูกค้า ดังนั้น การมีการจัดการควบคุมที่ดีของแต่ละธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง ปัจจุบันจึงเป็นจุดสำคัญที่หลายภาคส่วน ให้ความสนใจมากขึ้น บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด รองรับได้ทุกสภาพงาน ทั้งสถานที่ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ จากสถานที่จริงมากมาย หลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร

CORPORATES

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

การควบคุมและกำจัดแมลงในแต่ละสถานประกอบการ จะมีการจัดการ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไป โดยเราสามารถกำหนดและวางแผนการควบคุมสัตว์พาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทุกกลุ่มธุรกิจ กลุ่มลูกค้าองค์กรของเรา แบ่งตามประเภทธุรกิจหลักๆ ดังนี้

แมลงสาบ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

CorpCat Restaurant | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

ธุรกิจร้านอาหาร

CorpCat Mall | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า

CorpCat Hotel | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท

CorpCat Health | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

ธุรกิจสุขภาพและความงาม

CorpCat Gov | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

สถานที่ราชการ

CorpCat Corporate | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

อาคารสำนักงาน

CorpCat Industrial | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

ธุรกิจอุตสาหกรรม

8

SERVICES

8 การบริการสำหรับลูกค้าองค์กร
แมลงสาบ

1. บริการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่

บริการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวิธีการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ชำนาญการ

ฉีดปลวก

2. บริการป้องกัน และกำจัดปลวก

- ระบบวางท่อ (Pre-Construction / Pipe System)
-ระบบการเจาะพื้น และอัดสารเคมีลงดิน (Post-Construction System)
-ระบบการอัดสารเคมีลงดิน (Soil Treatment System)
-ระบบเหยื่อป้องกันและกำจัดปลวก (Termite Bait System)

กำจัดแมลง

3. บริการป้องกัน กำจัดแมลง และสัตว์พาหะ

ควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน จิ้งจก ตัวเรือด และสัตว์พาหะรบกวน อื่นๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิด

บริษัทกำจัดปลวก

4. การจัดการด้านเอกสาร

การจัดการด้านเอกสาร ตามมาตรฐานที่รองรับ รวมไปถึงการคำนึงถึงกฏระเบียบด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานการตรวจสอบ (Audit)

บริษัทกำจัดปลวก

5. บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมด้าน Pest Management ในสถานประกอบการ โดย นักวิชาการด้านแมลงโดยตรง (Pest management Course Service) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้อยุ่อาศัยในพื้นที่

ปลวกขึ้นบ้าน

6. บริการสำรวจและตรวจหาปลวก

บริการสำรวจและตรวจหาปลวก ด้วยระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของปลวก ในผนังปูน ผนังไม้ หรือตู้ประกอบติดผนัง (Detection of Termite)

ทำความสะอาดครบวงจร

7. บริการควบคุมแมลง ด้วยระบบเทคโนโลยี

บริการควบคุมแมลง ด้วยระบบเทคโนโลยี เช่น เครื่องดักแมลง พร้อมเก็บข้อมูลทางสถิติ นับจำนวนแมลงที่เกิดการระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน และผลงานเต็มประสิทธิภาพ

กำจัดแมลงสาบ

8. บริการวิเคราห์แมลงปนเปื้อน

บริการวิเคราห์แมลงปนเปื้อน (Insect Analysis) เมื่อพบแมลง อันเป็นสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ของคุณ เราสามารถนำตัวอย่างแมลงนั้น มาวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้น

มาตรฐานในการบริการ

นวัตกรรมการควบคุม – กำจัด แมลงและสัตว์พาหะสำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ

โทรหาเราตอนนี้

หรือทิ้งเบอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ