Skip to content

5 เหตุผลที่ว่าทำไมถึงควรจ้างบริษัททำความสะอาดเข้ามาจัดการโดยตรง

บริษัททำความสะอาด

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องจ้างบริษัททำความสะอาดเข้ามาดูแลความสะอาด เพียงแค่ดูแลและทำความทุกวันก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างเพิ่มเติมให้เสียเงิน ดังนั้นในบทความนี้ แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จะขอพาทุกท่านมาทราบถึง 5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรจ้างบริษัททำความสะอาดเข้ามาจัดการ

1.ความพร้อมของเครื่องมือ

หลายท่านคงเคยประสบกับความไม่พร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญเพราะหากไม่มีเครื่องมือบางอย่างก็อาจจะต้องเสียเวลานานในการทำความสะอาด อาทิเช่น การทำความสะอาดกระจกอาคารสูง ที่ต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาด มีโรยตัว บันได มีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อรองรับความปลอดภัยของชีวิตผู้ปฏิบัติงาน หรือ การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ด้วยเครื่องขัดพื้นที่มีขนาดใหญ่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ก็จะทำใ้ห้การปฏิบัติงานรวดเร็วและสะอาดมากขึ้น

อย่างการ ใช้สารเคมีที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงเกินไป ก็เป็นสิ่งสำคัญ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายและลดอายุการใช้งานลง อย่างไรแล้วเหตุการณ์ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้บริการบริษัททำความสะอาดโดยตรงที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล

IMG 7283 1 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

2.สภาพแวดล้อมสะอาดและน่าอยู่

อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัททำความสะอาดจะการันตีให้ได้คือความสะอาด เมื่อได้รับบริการทำความสะอาดจากแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ปัญหากลิ่น รอยคราบ ฝุ่น หยากไย่ จะถูกจัดการแก้ไขทันที แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเราเชื่อว่าการสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กับทุกพื้นที่อาศัย ไม่ว่าจะบ้าน ที่ทำงาน องค์กร ห้างร้าน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้พื้นที่ ที่มีผลต่อสุขอนามัย สุขภาพกาย ตลอดจนสุขภาพจิต ทุกอย่างจะปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคภัย หากความสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกพื้นที่ใส่ใจ

3.ตรวจสอบได้

การใช้บริการทำความสะอาดจากบริษัททำความสะอาดสามารถตรวจสอบได้ถึงความสะอาด ซึ่งทางแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย มีการตรวจตราจากบุคลากรระดับหัวหน้าพร้อมมีระบบติดตามงานจากส่วนกลาง เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทุกท่านว่าจะได้รับการบริการอย่างดี ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ก็จะมีการประชุมกับทุกฝ่ายรวมไปถึงผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อปัญหาและประเมินผล และนำมาปรับปรุง ป้องกันการเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำ เพื่อให้ผู้รับบริการทำความสะอาดจากเรามั่นใจได้ถึงความสะอาดจากเรา

4.ค่าใช้จ่าย

หนึ่งในสิ่งที่หลายท่านกังวล คือ เรื่องของค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเมื่อมองในด้านของความคุ้มค่าในระยะยาวแล้วนั้นการใช้บริการบริษัททำความสะอาดจะตอบโจทย์มากกว่า เช่น การที่จะไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดเอง รวมถึงโอกาสในการเกิดความเสียหายจากการทำความสะอาดจะน้อยกว่าอีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่ที่มีการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำทุกวันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสถานที่ได้ และลดควมเสียหายที่เกิดจากสิ่งสกปรกที่ขาดการดูแลทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อยลง จึงสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ใช้บริการจัดหาแม่บ้านประจำหน่วยก็จะลดค่าใช้จ่ายขององค์กร อาทิเช่น เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ประกันสังคม หรือค่าเครื่องแบบของแม่บ้านลงไปได้ กรณีลางานของแม่บ้านก็อาจจะไม่มีผู้ทำงานทดแทน ซึ่งทางแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียได้ตระหนักถึงกรณีการขาดลางาน ดังนั้นหากเลือกใช้บริการกับเรา ก็จะมีการจัดเตรียมแม่บ้านทดแทนเพื่อดูแลสถานประกอบการของทุกท่านให้สะอาดเป็นประจำ

IMG 7296 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

5.ประสบการณ์และความชำนาญในการทำความสะอาด

ประสบการณ์ในการทำความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ คราบฝังแน่น ฝุ่น หรือแม้กระทั่งซอกมุมต่างๆ หากใช้บริการกับผู้ไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด กลิ่นต่างๆ อาจคลุ้งกระจายและยากที่จะควบคุม อาจเหลือร่องรอยคราบทิ้งไว้หรืออาจทำให้พื้นผิวบริเวณนั้นเสียหายได้ ตลอดจนมุมอับที่ไม่ได้ทำความสะอาดจนเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหมักหมมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแมลงสาบชั้นดี ซึ่งอาจจะต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการแก้ไขให้กลับมาอยู่สภาพเดิมอีก นอกจากประสบการณ์บริการทำความสะอาด กว่า 20 ปีของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียแล้วนั้น เรายังคำนึงถึงความปลอดภัย จึงได้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานทุกคนเพื่อสร้างความมั่นใจให้อย่างดีอีกด้วย

หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงควรเลือกใช้บริการบริษัททำความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ การมีทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลความสะอาด พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนเป็นประจำ รวมถึงการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ในบริเวณต่างๆ สามารถลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากสนใจใช้บริการของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย เรามีบริการทั้งในด้านการทำความสะอาดแบบสัญญาหรือการส่งแม่บ้านไปเพื่อดูแลในสถานประกอบการของท่าน หรือรับบริการทำความสะอาแบบครั้งเดียว ไม่ว่าจะเพื่อการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือหลังก่อสร้าง ตลอดจนทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ทำความสะอาดกระจก หรือการโรยตัวจากที่สูง รวมถึงบริกาด้านสุขอนามัยและบริการเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ก็มีไว้เพื่อบริการทุกท่าน

สนใจรับบริการทำความสะอาด

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริการกำจัดปลวกและแมลงที่มีสาขาให้บริการมากกว่า 41 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยประสบการณ์บริหารงานด้านกำจัดแมลงมากกว่า 30 ปี การันตีถึงความชำนาญในการกำจัดแมลง นอกจากบริการด้านการกำจัดแมลงแล้ว เรายังมีบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลหรือระดับองค์กร เราพร้อมให้บริการคุณ
แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ดูแล…ด้วยความจริงใจ ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-704-5333 (สายตรงทั่วไทย) หรือผ่านช่องทางไลน์ @advancegroupasia

บริการอื่น ๆ ของเรา: Big cleaning, บริาการกำจัดหนู, กำจัดปลวก, บริการสุขอนามัย

Share:

Facebook
Twitter
Email

OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

” You’ve got the problem, we’ve got the solutions “

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก
และสัตว์พาหะ

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ การควบคุมสัตว์พาหะ

1

บริษัททำความสะอาด

บริการทำความสะอาด
แบบครบวงจร

2

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ
(ไฮยีน)

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3

กำจัดปลวก

บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4