Skip to content

ทำความสะอาดโรงงานอย่างไรให้ถูกหลักและได้มาตรฐาน

บริษัทรับจ้างทำความสะอาด

แน่นอนว่าการทำความสะอาดโรงงานและการทำความสะอาดบ้านเรือนทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดของสถานที่ที่ใหญ่กว่า สิ่งสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องจักรซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ในที่อยู่อาศัย การทำความสะอาดโรงงานให้ตรงตามมาตรฐานจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสำคัญและเข้มงวดมากเป็นพิเศษ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตและกับบุคลากรภายในโรงงาน

วิธีทำความสะอาดโรงงานสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับองค์กร

การส่งออกสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสิ่งสกปรกแปลกปลอมอาจก่อให้เกิดผลเสียหลายประการตามมา ดังนั้นการดูแลสุขลักษณะภายในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นสถานที่สำหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้าต่างๆ วิธีทำความสะอาดคลังสินค้าจึงจำเป็นจะต้องมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การทำความสะอาด การป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ และการกำจัดขยะ ดังนี้

1.     การทำความสะอาด

ในขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องมีแผนการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อม การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องผลิต รวมไปถึงการฆ่าเชื้อหลังการทำความสะอาด โดยสารที่ใช้ในการทำความสะอาดจะต้องปลอดภัย มีมาตรฐาน และไม่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมควรแบ่งระยะเวลา เช่น เวลาการทำความสะอาดประจำวัน การทำความสะอาดรายสัปดาห์ การทำความสะอาดรายเดือน การทำความสะอาดทุก 3 เดือน และการทำความสะอาดทุก 6 เดือน หรืออาจมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ควรมีการติดตามประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดด้วย

2.   ป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะของเชื้อโรค

มด หนู แมลงสาบ ปลวก นอกจากจะเป็นต้นเหตุของความสกปรกและโรคแล้ว ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อม ตัวอาคาร จนกระทั่งสินค้าภายในโรงงานได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ จึงควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม โดยจะต้องออกแบบแผนการกำจัดสัตว์พาหะที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลักษณะของโรงงาน สามารถสำรวจติดตามร่องรอยของสัตว์พาหะได้ รวมถึงใช้ยาหรือเครื่องกำจัดที่เหมาะสมกับโรงงาน

3.   กำจัดเศษขยะ

การกำจัดเศษขยะภายในโรงงานควรทำอย่างเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะและมิดชิด เนื่องจากขยะสามารถจำแนกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร เศษแก้วหรือเศษพลาสติก และอาจรวมไปถึงขยะติดเชื้อ ดังนั้นควรกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล

ทำความสะอาดโรงงานอย่างไรให้ถูกหลักและได้มาตรฐาน

การทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) สำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?

Big Cleaning เป็นการทำความสะอาดสถานที่ครั้งใหญ่ประจำเดือนหรือประจำปี โดยเป็นการทำความสะอาดและจัดระเบียบบริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะเป็นการทำความสะอาดทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง เพดาน กระจก รวมไปถึงอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น เพื่อให้สถานที่สะอาดหมดจด การทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในโรงงานสามารถสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ดีของคนภายในองค์กรให้รู้สึกปลอดภัยเวลาทำงาน

ทำไมจึงควรเลือกใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดโรงงาน?

เพราะการทำความสะอาดสถานที่ขนาดใหญ่อย่างโรงงานโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น การทำความสะอาดที่ไม่ถูกวิธี อุปกรณ์ในความสะอาดและน้ำยาไม่มีมาตรฐานมากพอ หรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ การทำความสะอาดโรงงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดจึงควรทำโดยบริษัทแม่บ้านที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร เพราะนอกจากการทำความสะอาดตามความต้องการแล้ว ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยให้กับองค์กรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าอีกด้วย

 Advance Group Asia ให้บริการทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ เรามีบริการทำความสะอาดแบบ Single Service และ Contract Service ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือองค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี คุณจึงเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับบริการที่น่าประทับใจด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริการกำจัดปลวกและแมลงที่มีสาขาให้บริการมากกว่า 41 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยประสบการณ์บริหารงานด้านกำจัดแมลงมากกว่า 30 ปี การันตีถึงความชำนาญในการกำจัดแมลง นอกจากบริการด้านการกำจัดแมลง เรายังมีบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลหรือระดับองค์กร เราพร้อมให้บริการคุณแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ดูแล…ด้วยความจริงใจ ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-704-5333 (สายตรงทั่วไทย) หรือผ่านช่องทางไลน์ @advancegroupasia

Share:

Facebook
Twitter
Email

OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

” You’ve got the problem, we’ve got the solutions “

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก
และสัตว์พาหะ

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ การควบคุมสัตว์พาหะ

1

บริษัททำความสะอาด

บริการทำความสะอาด
แบบครบวงจร

2

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ
(ไฮยีน)

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3

กำจัดปลวก

บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4