Hygiene Service

สร้างสภาพแวดล้อมในห้องน้ำที่ดีกว่า

ส่วนที่1 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

HYGIENE SERVICE

บริการจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ

การจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง และเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกัน เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจกันมากในปัจจุบัน ปัญหาเชื้อโรคที่มองไม่เห็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยชีวิตของผู้ใช้งาน และภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองของลูกค้า การดับกลิ่น จึงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆของการให้บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ อีกทั้งการสิ้นเปลืองหลายรูปแบบจะเกิดขึ้น หากไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการให้บริการลดความเสี่ยงที่องค์กรอาจจะพบปัญหาเหล่านี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า  20 ปี ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับห้องน้ำของคุณ รวมถึงการบริการฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยที่ดี แบบครบวงจร

รูปที่ 2 บริการจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ 2 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

8

8 ความคุ้มค่ากับบริการไฮยีน

8 Types of Waste

Defect / Withdraw

Over Production

Waiting

Not Utilizing Resource

Transportation

Inventory

Motion

Excessive Processing

ด้านบุคลากร

บุคลากรของเราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ

Our Professional HyGIENE Team

เราคือผู้ช่วยในการแก้ปัญหาห้องน้ำของคุณ ทั้ง เครื่องกำจัดกลิ่น ในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ บริการฆ่าเชื้อ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยคุณลดความเสี่ยงให้กับห้องน้ำของคุณ  รวมทั้งกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาและความสะอาดคือปัจจัยอันดับแรกที่เราให้ความสำคัญ ลดความสิ้นเปลืองในการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างดีที่สุด ระบบการจ่ายน้ำยาที่เป็นมาตรฐานทำให้ทุกพื้นที่ของคุณ มีสุขอนามัยที่ดี สะอาด ดับกลิ่น ไร้ความเสี่ยงในการปราศจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็น เรามีการอบรมพนักงาน เพื่อมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนองค์กร ให้มี สุขอนามัยในห้องน้ำที่ดี และมุ่งหวังให้ทุกท่าน ที่ใช้บริการของเรามั่นใจในความปลอดภัยที่เราคอยตรวจสอบอยู่เสมอ

บุคลากร | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

  • เครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นอัตโนมัติ
  • เครื่องจ่ายน้ำยาเช็ดฝารองนั่ง
  • บริการถังผ้าอนามัยรุ่นเหยียบ
  • บริการถังผ้าอนามัยรุ่นอัตโนมัติ
  • เครื่องจ่ายน้ำยาแบบกด
  • เครื่องจ่ายน้ำยาแบบอัตโนมัติ
  • เครื่องสเปร์ยกระจายกลิ่นหอมอัตโนมัติ
  • เครื่องสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ไฟ UV LED

เครื่องไฟดักแมลงรุ่น Magneto

บริการ | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

การให้บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ

Hygiene Contract Service

แบบสัญญารายปี

" ให้เรา...ดูแลจัดการงานในส่วนนี้แทนคุณ "

ADVANCE GROUP ASIA