Hygiene Service

สร้างสภาพแวดล้อมในห้องน้ำที่ดีกว่า

HYGIENE SERVICE

บริการจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ

กการจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง และเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกัน เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจกันมากในปัจจุบัน ปัญหาเชื้อโรคที่มองไม่เห็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยชีวิตของผู้ใช้งาน และภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองของลูกค้า อีกทั้งการสิ้นเปลืองหลายรูปแบบจะเกิดขึ้น หากไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ

8

8 ความคุ้มค่ากับบริการไฮยีน

8 Types of Waste

Defect / Withdraw

Over Production

Waiting

Not Utilizing Resource

Transportation

Inventory

Motion

Excessive Processing

ด้านบุคลากร

Our Professional HyGIENE Team

บริษัทแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ให้บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ สามารถดูแล ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านสุขอนามัยของทุกภาคธุรกิจ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องน้ำที่ปลอดภัย มั่นใจกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เราได้พัฒนากลยุทธ์การจัดการสุขอนามัย เผยและชี้ให้เห็นปัญหา ที่ลูกค้ากำลังประสบ พร้อมนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อ จัดการปัญหาต่างๆ และการสิ้นเปลืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมเพื่อสามารถชี้ให้เห็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน้างาน และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี รับรองตามมาตรฐาน ตลอดจนการเน้นถึงความปลอดภัยในทุกๆด้านเป็นหลัก

แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

  • เครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นอัตโนมัติ
  • เครื่องจ่ายน้ำยาเช็ดฝารองนั่ง
  • บริการถังผ้าอนามัยรุ่นเหยียบ
  • บริการถังผ้าอนามัยรุ่นอัตโนมัติ
  • เครื่องจ่ายน้ำยาแบบกด
  • เครื่องจ่ายน้ำยาแบบอัตโนมัติ
  • เครื่องสเปร์ยกระจายกลิ่นหอมอัตโนมัติ
  • เครื่องสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องไฟดักแมลง

ระบบแผ่นกาว

ระบบแผ่นกาว

Decorative แบบกลม

Decorative โคมไฟ  

ไฟ UV LED

การให้บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ

Hygiene Contact Service

แบบสัญญารายปี

" ให้เรา...ดูแลจัดการงานในส่วนนี้แทนคุณ "

ADVANCE GROUP ASIA