Skip to content

ปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยการทำความสะอาดโรงงานอย่างมืออาชีพ

บริษัทรับทำความสะอาด

การดูแลความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นสายการผลิตสินค้ารูปแบบต่างๆ ออกสู่ผู้บริโภคในท้องตลาด จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักร ผลผลิต ตลอดไปจนถึงบุคลากรภายในโรงงานมีความสะอาดปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการผลิตที่ดีให้กับโรงงาน เนื่องจากการทำความสะอาดโรงงานเป็นงานเฉพาะด้าน และมีคราบสกปรกที่กำจัดได้ยากที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะทาง ซึ่งหากให้พนักงานในโรงงานทำความสะอาดกันเอง อาจทำความสะอาดโรงงานได้ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การว่าจ้างบริษัททำความสะอาดมืออาชีพจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และทำให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำความสะอาด

1.ลดการปนเปื้อน

หากสินค้าที่ผลิตออกมา เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว จากการทำความสะอาดโรงงานในจุดที่เข้าไม่ถึงหรือผิดวิธี นำมาซึ่งผลเสียมากมายหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนสภาพของสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความสะอาดโรงงานที่เสียหายไปครั้งหนึ่งสั่นคลอนความเชื่อถือจากลูกค้าไปอีกนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยา ที่หากมีการปนเปื้อนเพียงเล็กน้อย อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยตรงกับผู้บริโภคจนเกิดการฟ้องร้องกันได้ง่าย ดังนั้นการทำความสะอาดโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยดูแลในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

2.เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน

สิ่งแวดล้อมที่ดีและสถานที่ทำงานที่สะอาดย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เชื้อโรคต่างๆ มักเกิดจากความสกปรก หมักหมม โดยเฉพาะบริเวณที่เข้าไม่ถึง จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดโรงงานมาคอยดูแลความสะอาดในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ภายในโรงงานไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรคซ่อนตัวอยู่ จนส่งผลถึงสุขภาพของพนักงานซึ่งกระทบโดยตรงกับกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของงานที่ทำได้ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดีและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงไม่ควรละเลยเรื่องความสะอาดภายในโรงงาน

3.ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

การทำความสะอาดโรงงานโดยบริษัทรับทำความสะอาดหรือบริษัทแม่บ้านที่มีประสบการณ์นั้น ย่อมประหยัดเวลาขึ้น แต่ได้คุณภาพงานที่ดีกว่าให้มือสมัครเล่นมาทำ เนื่องจากภายในโรงงานแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยในการทำความสะอาดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องมีความชำนาญใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ถูกประเภท นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ออุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด รวมไปถึงค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำความสะอาดแบบผิดวิธี เลือกอุปกรณ์ผิดประเภท นอกจากนั้นการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ พื้นผิว เครื่องจักร สายพาน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน จึงช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้อีกด้วย

4.เพิ่มความปลอดภัย

การทำความสะอาดโรงงานมักมาพร้อมกับสิ่งสกปรกหลากหลายรูปแบบ เช่น คราบน้ำตาล แป้ง ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ ที่ต้องใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์แตกต่างกันเพื่อขจัดคราบเหล่านั้นออกไป และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายตัวมักมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ การเลือกบริษัทรับทำความสะอาดที่มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพจะทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เลือกใช้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้สารเคมีผิดวิธีหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้คนรอบข้าง เพราะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทำให้สารเคมีตกค้าง

adv 01 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัททำความสะอาดที่ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจรทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้การพัฒนารูปแบบบริการทำความสะอาดออกมาได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ผ่านบริการทำความสะอาด ในทุกระดับของการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน บริษัท/องค์กร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขั้นตอนผ่านมาตรฐาน และได้การรับรองจากทุกระบบ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยมีบริการดังนี้

  • บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ บริการทำความสะอาดแบบพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ครบทุกขั้นตอนแบบครั้งเดียวจบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และความยากของสิ่งสกปรกแต่ละจุด ทำความสะอาดให้ตั้งแต่โครงหลังคา กระจก ผิวโลหะ อุปกรณ์ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ รอยและคราบบนพื้นผิวต่างๆ ทั้งการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ให้โรงงานสะอาดทุกซอกทุกมุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ วางแผนการทำความสะอาด และประเมินราคาให้ฟรี
  • บริการทำความสะอาดโรงงานแบบประจำหน่วยงาน บริการทำความสะอาดแบบสัญญาจ้างโดยปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำความสะอาดที่วางไว้อย่างชัดเจน ทุกขั้นตอน ตามระยะสัญญา ซึ่งจะออกแบบรูปแบบการทำความให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มีการตรวจสอบการทำงานของแม่บ้านจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ พร้อมรายงานผลของแม่บ้านทำความสะอาดเป็นประจำ ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทส่วนกลาง อีกทั้งยังมีการจัดสรรแม่บ้านทดแทน เมื่อมีการลางาน

นอกจากนี้ยังมีบริการทำความสะอาดแบบรายครั้ง (Single Services) ครั้งเดียวจบ จะเป็นการทำความสะอาดแบบพิเศษครบทุกขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้คือ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และความหมักหมมของสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาการทำความสะอาดโรงงานหรือโกดังครั้งใหญ่ในรอบเดือน/ปี การทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง หรือบริการทำความสะอาดครั้งแรกหลังก่อสร้าง  ส่วนบริการทำความสะอาดแบบสัญญา(Contract Services) คือการทำความสะอาดประจำหน่วยงาน โรงงาน สำนักงาน บริการแม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามระยะสัญญา พร้อมรายงานผล และตรวจสอบการทำงานควบคุมคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานประจำหน่วยงาน เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่

ปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยการทำความสะอาดโรงงานอย่างมืออาชีพ

เรามีความใส่ใจและมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาดทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจในปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน คอยอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่เสมอ ทั้งยังมีการตรวจสอบอุปกรณ์ สารเคมี และเทคโนโลยีที่ใช้ให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานเองไปจนถึงลูกค้าที่รับบริการ นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจงานที่คอยสำรวจ ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมอบงานบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดAdvance Group Asia พร้อมใส่ใจดูแลคุณ ด้วยบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ที่จะช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย เรามีสาขาคอยให้บริการลูกค้ามากถึง 41 สาขาทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันหลากหลาย ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิม เพื่อสุขภาพของคนในบ้านและองค์กรของท่าน สนใจสอบถาม หรือปรึกษาปัญหาด้านความสะอาด ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-704-5333 (สายตรงทั่วประเทศไทย) หรือผ่านช่องทางไลน์ @advancegroupasia

Share:

Facebook
Twitter
Email

OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

” You’ve got the problem, we’ve got the solutions “

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก
และสัตว์พาหะ

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ การควบคุมสัตว์พาหะ

1

บริษัททำความสะอาด

บริการทำความสะอาด
แบบครบวงจร

2

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ
(ไฮยีน)

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3

กำจัดปลวก

บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4