Join Us

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมสายตรง

ฝ่ายสรรหาบุคลากร

หรือเบอร์โทรส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน

1. Sales Associate

บริษัทแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Sales Associate

2. Pest control teachnicians and Pest control driver

บริษัทกำจัดแมลง
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Pest control teachnicians and Pest control driver

3. Janitors

บริษัทแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Janitors

4. Branch Manager

จ้างแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Branch Manager

5. Supervisor

กำจัดปลวก
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

5. Supervisor

6. Operation Manager

กำจัดปลวก
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

6. Operation Manager

7. Administrator

บริษัีทแม่บ้านกทม
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

7. Administrator

8. Specialists

บริษัทกำจัดแมลงสาบ
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

8. Specialists

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "

ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย