Join Us

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมสายตรง

ฝ่ายสรรหาบุคลากร

หรือเบอร์โทรส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน

1. Sales Associate

01Saleperson | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Sales Associate

2. Pest control teachnicians and Pest control driver

02Front | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Pest control teachnicians and Pest control driver

3. Janitors

03 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Janitors

4. Branch Manager

05 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

Branch Manager

5. Supervisor

04 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

5. Supervisor

6. Operation Manager

06HeadOperator | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

6. Operation Manager

7. Administrator

06 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

7. Administrator

8. Specialists

08Academic | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

8. Specialists

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "

ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย