เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา และกลยุทธ์

บันทึก ของ แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย
บริษัทที่มีสาขาให้บริการ 41 สาขา มากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ

about

US

ADVANCE GROUP ASIA

เรามีประสบการณ์บริหารงานด้านกำจัดแมลง (Pest Management ) ตั้งแต่ปี พศ. 2526 นับเป็นเวลาหลายสิบปี ที่บริษัทได้สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เพื่อดูแล อาคารที่พัก สถานประกอบการ และ ผู้อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยจากแมลง สัตว์พาหะรบกวน 

ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งมูลค่า 40 ล้านบาท และจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย ประกอบกับการจัดการเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ ริเริ่มนวัตกรรมทันสมัย มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และเข้าใจสภาพแวดล้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลบ้าน บริษัท กลุ่มอุตสาหกกรรม ตลอดจน องค์กรสำคัญระดับชาติ ทั่วประเทศ 

ต่อมาด้วยศักยภาพทั้งหมดนี้ และ ความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เราจึงเพิ่มการให้บริการ ด้านทำความสะอาด (Cleaning Services ) และ บริการด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ (Hygiene Services) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

บริษัททำความสะอาด
บริษัทกำจัดปลวก
บริษัททำความสะอาด

ปัจจุบัน บริษัทมีทีมงานมากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ รถบริการรวมกว่า 150 คัน โดยมีสำนักงานใหญ่ (ณ กรุงเทพมหานคร) เป็นศูนย์กลางควบคุมงานอย่างมีระบบ บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ มาพร้อมกับ คลังสินค้า , ห้องวิจัยแมลง , โซน breakout , ห้องอบรมห้องประชุมรองรับกว่า 200 คน , ห้องสมุด , ลานออกกำลังกาย , สวนพื้นที่สีเขียวกลางอาคาร ทุกมุมถูกดีไซน์ อย่างลงตัวเพื่อให้โดนใจทั้งทีมงาน ยุคเก่า และยุคใหม่ บริษัทตั้งใจสร้างให้เป็นสถานที่ของการใช้ชีวิต เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง สร้างแรงบันดาลใจ และให้ทีมงานมีความสุขในการทำงานมากที่สุด

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ฉีดปลวก กำจัดหนู ทำความสะอาดครบวงจร

พบปัญหาการระบาดจากแมลง และสัตว์พาหะ พบความอันตรายจากการติดเชื้อ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พบปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้ เราต้องการช่วยให้ ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข จากผู้ให้บริการที่มืออาชีพ จริงใจ ปลอดภัย และติดตามผลได้ ธุรกิจทั้งหมดของเราได้รับแรงผลักดันจากการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และการดำเนินชีวิตของคนไทย ทำให้เรามีพันธกิจทางสังคมที่จะปรับปรุง สุขภาพ สุขอนามัย ความสะอาด และ ความปลอดภัย ของทุกคนในประเทศ

แนวคิดองค์กร

ทุกคนสมควรที่จะได้รับการดูแลที่คุ้มค่าที่สุด

Our STRATEGY

Our Vision & Mission

บริษัททำความสะอาด กำจัดปลวก แมลงสาบ

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่พร้อมส่งมอบลูกค้าด้วยบริการคุณภาพ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้

พันธกิจองค์กร

ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ภายใต้นโยบายคุณภาพ ปลอดภัย (ความพึงพอใจของลูกค้า/คุณภาพบริการ/ถูกกฎหมาย)

บริษัททำความสะอาด กำจัดปลวก แมลงสาบ

กลยุทธ์การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

คุณภาพคน คุณภาพงาน

เป้าหมาย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ & เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักการ

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ฉีดปลวก กำจัดหนู ทำความสะอาดครบวงจร

สรุปความเป็นเรา

เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการที่คุณภาพ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ เป็นองค์กรที่ตั้งใจพัฒนาและสนับสนุน ทุกคนในองค์กร เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการสาธารณะสุขที่เกี่ยวเนื่องกับ สุขภาพ สุขอนามัย ความสะอาด และ ความปลอดภัย ของทุกคนในประเทศ

" องค์กร ลูกค้า พนักงาน "
แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ดูแล...ด้วยความจริงใจ