OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

” You’ve got the problem, we’ve got the solutions “

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดปลวก
และสัตว์พาหะ

1

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ การควบคุมสัตว์พาหะ

บริษัททำความสะอาด
บริการทำความสะอาด
แบบครบวงจร

2

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์
บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ
(ไฮยีน)

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3

กำจัดปลวก
บริการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคาร

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4