ร่วมงานกับเรา

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมสายตรง

ฝ่ายสรรหาบุคลากร

หรือเบอร์โทรส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ทำการเสนองานขายบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะกับกลุ่มลูกค้าใหม่ หากเป็นฝ่ายต่อสัญญาดูแลงานขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเก่าด้วย พร้อมทั้งดูแลหลังการขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญาตรี/หรือเทียบเท่า
 • อายุ
  22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์
  2 ปี
 • คุณสมบัติ
  มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • อื่นๆ
  หากมีประสบการณ์ด้านการขายด้านใดด้านหนึ่งเช่น ด้านงานขายกำจัดแมลง งานขายแม่บ้าน งานขายสุขอนามัยไฮยีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง /ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

ทำบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งานเสมอๆ และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • การเกณฑ์ทหาร
  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • คุณสมบัติ
  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทัศนคติดี มีใจบริการ
 • คุณสมบัติ
  มีใบขับขี่รถยนต์ /มอเตอร์ไซค์ กรณีตำแหน่งบริการขับรถ
 • อื่นๆ
  หากมีประสบการณ์ด้านงานแมลงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. แม่บ้านทำความสะอาด

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

แม่บ้านทำความสะอาด

ลักษณะงาน ทำความสะอาดตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน และงานทำความสะอาดอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  18 - 55 ปี
 • คุณสมบัติ
  ขยัน ซื่อสัตย์ ทัศนคติดี รักความสะอาด

4. ผู้จัดการสาขา

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการสาขา

ลักษณะงาน  ดูแลและบริหารสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การบริหารด้านบุคคล  การบริการลูกค้า  งานขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา
  จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ความสามารถ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ Word Excel ขั้นพิ้นฐานได้ดี
 • ประสบการณ์
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคล/การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทัศนคติ
  ทัศนะคติดี อนทน ซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ
 • อื่นๆ
  มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

5. หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  25 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • คุณสมบัติ
  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • อื่นๆ
  มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานแมลงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายและตรวจเยี่ยมลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการ ทำรายงาน ให้ความรู้แก่พนักงานบริการและ สนับสนุนงานให้ฝ่ายขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • การศึกษา
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • การขับรถ
  มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ Word Excel ขั้นพิ้นฐานได้ดี​
 • อื่นๆ
  จบด้านกีฎวิทยาหรือมีประสบการด้านงานวิชาการแมลงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน​

ทำงานสนับสนับสาขา งานเอกสาร พิมพ์งาน ทำรายงาน ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ติดต่อนัดหมายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา
  ปริญาตรี
 • ความสามารถ
  ใช้คอมพิวตอร์คล่อง Microsoft Word , Excel ได้
 • คุณสมบัติ
  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทัศนคติดี พร้อมศึกษาสิ่งใหม่ๆ

8. นักวิชาการ

(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

นักวิชาการ

ให้ความรู้ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแมลงสัตว์พาหะ และการใช้สารเคมี อุปกรณ์  ปัญหางานกำจัดแมลงตามที่สาขาขอหรือลูกค้าขอ  และวิเคราะห์ประเภทแมลงและสัตว์พาหะและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • การศึกษา
  ปริญาตรีด้านกีฎวิทยา/เทียบเท่า
 • ประสบการณ์
  ด้านงานกำจัดแมลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์
  ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง จัดทำพรีเซ้นเทชั่นได้
 • อื่นๆ
  มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • อื่นๆ
  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "
ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย