ร่วมงานกับเรา

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมสายตรง

ฝ่ายสรรหาบุคลากร

หรือเบอร์โทรส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

01Saleperson | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ทำการเสนองานขายบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะกับกลุ่มลูกค้าใหม่ หากเป็นฝ่ายต่อสัญญาดูแลงานขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเก่าด้วย พร้อมทั้งดูแลหลังการขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

02Front | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง /ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

ทำบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งานเสมอๆ และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

3. แม่บ้านทำความสะอาด

03 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

แม่บ้านทำความสะอาด

ลักษณะงาน ทำความสะอาดตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน และงานทำความสะอาดอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

4. ผู้จัดการสาขา

05 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการสาขา

ลักษณะงาน  ดูแลและบริหารสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การบริหารด้านบุคคล  การบริการลูกค้า  งานขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

5. หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

04 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

6. ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

06HeadOperator | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายและตรวจเยี่ยมลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการ ทำรายงาน ให้ความรู้แก่พนักงานบริการและ สนับสนุนงานให้ฝ่ายขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

06 | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน​

ทำงานสนับสนับสาขา งานเอกสาร พิมพ์งาน ทำรายงาน ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ติดต่อนัดหมายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

8. นักวิชาการ

08Academic | แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัท กำจัดปลวก กำจัดแมลง ทำความสะอาด
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

นักวิชาการ

ให้ความรู้ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแมลงสัตว์พาหะ และการใช้สารเคมี อุปกรณ์  ปัญหางานกำจัดแมลงตามที่สาขาขอหรือลูกค้าขอ  และวิเคราะห์ประเภทแมลงและสัตว์พาหะและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "
ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย