ร่วมงานกับเรา

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติม

บริษัทกำจัดปลวกครบวงจร
กรอกข้อมูลผ่าน QR Code หรือ คลิกที่นี่
และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร ​

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัทแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เสนองานขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ พร้อมรับผิดชอบยอดขาย ดูแลหลังการขาย และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย                                                                

คุณสมบัติ :

 1. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ต้องมีรถยนต์และคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว

รายได้ : เริ่มต้น 22,000 บาท (คอมมิชชั่น / โบนัสไตรมาส /  บัตรน้ำมัน / โทรศัพท์พร้อมอินเตอร์เน็ท / ท่องเที่ยวประจำปี )

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์  08.30-17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

2. เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

บริษัทกำจัดแมลง
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง /ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

ทำบริการให้ลูกค้าตามสถานที่ของลูกค้า  ทำงานตามระบบมาตรฐานของบริษัท ใจรักงานบริการ

คุณสมบัติ :

 1. ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายได้ : เริ่มต้น 14,000 บาท (โอที เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่นทีม โบนัส ปรับเงินเดือน ประจำปี)

เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

3. พนักงานทำความสะอาด / แม่บ้าน

บริษัทแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

พนักงานทำความสะอาด / แม่บ้าน

ทำความสะอาดตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน และงานทำความสะอาดอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

 1. ไม่จำกัด เพศ / วุฒิการศึกษา
 2. อายุไม่เกิน 55 ปี

รายได้ : 400-500 บาท/ต่อวัน

เวลาทำงาน : เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน : เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

4. ผู้จัดการสาขา

จ้างแม่บ้าน
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการสาขา

ดูแลและบริหารสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ งานบริหารด้านบุคคล การจัดการด้านการขายและการตลาด การบริการลูกค้า และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การด้านบริหารจัดการ
 3. ต้องมีรถยนต์และคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว

รายได้ : เริ่มต้น 45,000 บาท (Incentive / โบนัส /  บัตรน้ำมัน / โทรศัพท์ / ท่องเที่ยวประจำปี)

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

5. หัวหน้างานกำจัดแมลง

กำจัดปลวก
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

หัวหน้างานกำจัดแมลง

ดูแลการทำงานของทีมบริการ จัดการตารางาน ดูแลการเบิกจ่ายสต๊อกประจำวัน ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือการทำบริการตามกำหนด ทำการเบิกสต๊อกประจำเดือน ทำรายงานการบริการแก่ลูกค้า  และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

รายได้ : เริ่มต้น 22,000 บาท

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

6. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ /
Operation Manager

กำจัดปลวก
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / Operation Manager

บริหารแผนงานบริการพร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบริการ บริหารการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ทำรายงานประเดือน และไตรมาสให้กับลูกค้า พร้อมตรวจเยี่ยมลูกค้า ให้ความรู้แก่พนักงานบริการ ตลอดจนสนับสนุนงานให้ฝ่ายขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :  

 1. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การด้านบริหารจัดการ
 3. ต้องมีรถยนต์และคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว

รายได้ : ตามตกลง

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน / แอดมิน

บริษัีทแม่บ้านกทม
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน / แอดมิน

ทำงานสนับสนุนสาขา ด้านเอกสาร รายงาน ประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

 1. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ขยัน ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

รายได้ : เริ่มต้น 15,000 บาท

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งเขต/จังหวัดที่สนใจร่วมงาน เรามีสาขาทั่วประเทศ

8. นักวิชาการ / นักกีฏวิทยา

บริษัทกำจัดแมลงสาบ
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

นักวิชาการ / นักกีฏวิทยา

ให้ความรู้ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแมลงสัตว์พาหะ และการใช้สารเคมี อุปกรณ์  ปัญหางานกำจัดแมลงตามที่สาขาหรือลูกค้าร้องขอ  พร้อมทั้งทำรายงานวิเคราะห์ประเภทแมลงและสัตว์พาหะ และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

 1. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สาขากีฏวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางได้

รายได้ : เริ่มต้น 27,000 +

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามเขตที่ต้องรับผิดชอบ

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "
ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย