ร่วมงานกับเรา

ADVANCE
JOIN US

JOIN OUR TEAMS

ร่วมงานกับแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย งานที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย เปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตของคุณ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาโอกาส สร้างทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ผลตอบแทน และวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนความแตกต่างของผู้คน ดังนั้นเมื่อคุณมองหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย คุณสามารถสร้างทางเดินของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
สามารถดูข้อมูลบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ชมรูปภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Facebook : Advancegroupasiathailand

ติดต่อร่วมงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมสายตรง

ฝ่ายสรรหาบุคลากร

หรือเบอร์โทรส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ทำการเสนองานขายบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะกับกลุ่มลูกค้าใหม่ หากเป็นฝ่ายต่อสัญญาดูแลงานขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเก่าด้วย พร้อมทั้งดูแลหลังการขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่บริการกำจัดแมลง /ขับรถยนต์บริการกำจัดแมลง

ทำบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งานเสมอๆ และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

3. แม่บ้านทำความสะอาด

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

แม่บ้านทำความสะอาด

ลักษณะงาน ทำความสะอาดตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ พร้อมดูแลอุปกรณ์ ทำบริการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน และงานทำความสะอาดอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

4. ผู้จัดการสาขา

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการสาขา

ลักษณะงาน  ดูแลและบริหารสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การบริหารด้านบุคคล  การบริการลูกค้า  งานขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

5. หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

หัวหน้างานบริการกำจัดแมลง

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

6. ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

ดูแลวางแผนงานบริการพร้อมแก้ปัญหางานบริการ นัดหมายและตรวจเยี่ยมลูกค้า ควบคุมการใช้อุปกรณ์และสารเคมี ดูแลรับผิดชอบพนักงานบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินสำหรับการทำบริการ ทำรายงาน ให้ความรู้แก่พนักงานบริการและ สนับสนุนงานให้ฝ่ายขายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน​

ทำงานสนับสนับสาขา งานเอกสาร พิมพ์งาน ทำรายงาน ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ติดต่อนัดหมายและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

8. นักวิชาการ

ร่วมงานกับเรา
(เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ)

นักวิชาการ

ให้ความรู้ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแมลงสัตว์พาหะ และการใช้สารเคมี อุปกรณ์  ปัญหางานกำจัดแมลงตามที่สาขาขอหรือลูกค้าขอ  และวิเคราะห์ประเภทแมลงและสัตว์พาหะและงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : สวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ลักษณะงาน​ *

เงินเดือน ค่าแรง คอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าขับรถ โอที เบี้ยขยัน โบนัส อบรมสัมมนา ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดประจำปี งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ

" ก้าวหน้าและเติบโต ไปพร้อมๆกัน "
ครอบครัว แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย