แบบสำรวจข้อคิดเห็นในการบริการ

เพียง 6 ข้อการประเมิน

ข้อคิดเห็นของท่าน คือส่วนสำคัญที่ทำให้ แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ เอาใจใส่อย่างจริงใจ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ขอขอบคุณทุกคำติชม หรือ ข้อเสนอแนะจากท่าน ที่ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และสำหรับคำชม จะเป็นกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และฝ่ายสนับสนุนทุกคน