คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับบริษัท

คลิกเพื่อดูบริการทั้งหมด เราให้บริการ 4 บริการหลักๆ 1. บริการกำจัดปลวก และสัตว์พาหะ 2.บริการทำความสะอาดครบวงจร 3.บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ (ไฮยีน) 4. บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร

ลูกค้าของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มลูกค้าบ้าน (ในนามบุคคล) 2.กลุ่มลูกค้าองค์กร (ในนามบริษัท)  ซึ่งเราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ บ้าน คอนโด สำนักงาน โรงงาน โรงแรม บนเรือ เป็นต้น  และให้คำปรึกษา แก้ปัญหาได้อย่างมีแนวทาง ชัดเจน ติดตามผลได้
เพื่อให้ลูกค้า ได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด การที่เรามีสาขาจำนวนมาก ช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึง พร้อมการบริการ ที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วเทศ  ทั้งนี้เพราะเราเช้าใจว่าเมื่อพบประสบปัญหาใดๆ การได้รับคำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ผลิตภัณฑ์ ที่แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย นำมาใช้ทุกชนิดจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ กรมปศุสัตว์ เท่านั้น และเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้

การคัดเลือกพนักงานบริการ ต้องผ่านการสัมภาษณ์งาน และมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการในพื้นที่ของลูกค้า บริษัทฯ มีการจัดปฐมนิเทศ อบรมทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมไปถึงมาตรฐานการบริการ ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีกับการใช้ชิวิต เพื่อให้เกิดงานบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุด

คลิกเพื่อดูช่องการติดต่อ สอบถามราคาหรือปรึกษาปัญหา แจ้งการทำงานของพนักงาน แสดงความคิดเห็นติชม เราจะติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด

คลิกเพื่อส่งข้อคิดเห็น สามารถ ติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ แจ้งการปฏิบัติงานของพนักงาน แสดงความคิดเห็นติชม ได้ที่แบบสำรวจข้อคิดเห็นนี้ เพราะทุกการแสดงความความคิดเห็น จะถึงผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท โดยหลังจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้รับเรื่องใดๆจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำการสอบถามเรื่องราว และนำไปพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เรายึดถือ แบบแผนเฉพาะขององค์กร ดังนี้

-S (service) การบริการ : มุ่งมั่นบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ใหม่ทันสมัย และบุคคลากร ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้รับการอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมุ่งใส่ใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้า

-E (EQ) อารมณ์ : เรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์ ทีมงานทุกคน ต้องมีทัศนะคติเชิงบวก ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานกรณ์

-C (Customer) ลูกค้า : ลูกค้าคือหัวใจของเรา เราปลูกฝังวัฒนธรรมการให้บริการแก่ลูกค้าแบบเกินความคาดหมาย วัดผลการบริการทุกครั้ง พร้อมเข้าช่วยเหลือลูกค้าทุกเมื่อ

-T (Teamwork) การทำงานเป็นทีม : เราสนับสนุนเพื่อนร่วมงานของเรา มีการประชุมงานแต่ละฝ่าย ให้คำปรึกษา วางแผนร่วมกัน เป็นคู่คิดซึ่งกันและกัน มีการสื่อสาร รายงาน – ติดต่อ – ปรึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการสูงสุด

บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริการของเราคือการป้องกัน ควบคุมแมลงและสัตว์พาหะหลัก 8 ชนิด ได้แก่ ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง แมลงวัน ตัวเรือด ซึ่งเราสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกประเภท ทั้ง ลูกค้าบ้าน และลูกค้าองค์กร ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงาน คลัง อาคารสำนักงาน ศูนย์ราชการ ทั่วประเทศ โดยแต่ละพื้นที่ จะมีวิธีการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ที่ความรุนแรงของปัญหา และปัจจัยหลายอย่าง  ครบวงจร มีบริการกำจัดปลวกและแมลง ทั้งการใช้สารเคมี และระบบเหยื่อ วางท่อ

เพื่อการให้บริการป้องกันและควบคุม ปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด AGA เราให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดดังนี้
1.พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมสัตว์และวิธีการบริการที่ถูกต้อง
2.ใช้วิธีการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ Integrated Pest Management ( IPM)
3.แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง และติดตามผลได้
4.สนับสนุน ด้านเอกสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของลูกค้า

5.ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ และรับทุกความคิดเห็น ในทุกขั้นตอน

Integrated Pest Management (IPM)  วิธีการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินควบคู่ไปกับการขจัดปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการเจริญพันธุ์ เช่น ควบคุมสัตว์เหล่านี้โดยการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัย, หลบซ่อน หรือ เพาะพันธุ์, กำจัดแหล่งน้ำและอาหาร, จัดสรรสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอนามัย, พร้อมทั้งป้องกันโดยการปิดช่องทางที่สามารถนำพวกมันเข้ามาได้

แม้ว่าทุกพื้นที่จะพบปัญหาเหมือนกัน แต่แน่นอนว่า มีหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนี้ :

  • ขนาดตัว/ในบ้าน
  • ขนาดพื้นที่บริเวณรอบบ้าน
  • สภาพแวดล้อมแต่ละบ้าน เช่น สวน ต้นไม้ สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ เป็นต้น
  • สายพันธุ์ปลวก และ ปัญหาสัตว์อื่นๆเพิ่มเติม
  • ระดับการระบาดและความรุนแรง ของปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ความกังวล และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ ว่าเหมาะกับวิธีการทำงานปรเภทใด เช่น เด็ก สัตว์เลี้ยง วิธีการในการปฏิบัติ สารเคมี
  • ความถี่ในการเข้าทำบริการ

ฉะนั้น การเข้าสำรวจพื้นที่ ตลอดจนอธิบายปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นภาพตรงกัน พร้อมประเมินราคาอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม  สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ของเรา ทั้งนี้ทั้งนั้น เราสำรวจ และให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

สามารถใช้ได้ แต่ระหว่างที่มีการทำงานปฏิบัติงาน ควรให้เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่นั้นประมาณ 2 ชั่วโมง 

สังเกตได้ว่า ตามตึก อาคาร แหล่งชุมชน สถานประกอบการต่างๆ จะมีการฉีดพ่นหมอกควัน ในแต่ละพื้นที่ อยู่เป็นประจำ
             – ควันนี้ เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์ และการผสมน้ำยา(เราใช้เดลต้าเมทิน) กับ น้ำมันดีเซล ซึ่งแน่นอนว่าจะมีกลิ่นของสารเคมี

             – เพื่อกำจัดยุง และแมลงบิน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ส่วนใหญ่จุดประสงค์เน้นการกำจัดยุงลาย และป้องกันไข้เลือดออก

            ▪️ทำไมต้องฉีด จำเป็นหรอ? 
ยุงและแมลงหลายชนิด ถือได้ว่าเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่คน เช่น โรคไข้เลือดออก แต่ละปีจะมีคนไข้เป็นแสนๆราย ดังนั้น เราควรมีการควบคุมและป้องกันทุกวิถีทาง

          ▪️นานไหมกว่าควันจะหาย ?
ขึ้นอยู่กับแรงลม ณ ช่วงเวลาของบริเวณนั้น แต่สารเคมีก็ยังคงติดอยุ่ตามจุด ท่อ ซอกต่างๆ เมื่อยุงหรือแมลงมาเกาะพัก จะยังได้รับสารเคมีนั้นอยู่

        ▪️สูดดมควันพวกนี้อันตรายไหม?
สารเคมีทุกชนิดในโลก ถ้ามนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้รับในปริมาณมากเกินไป อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่วิธีการกำจัดและควบคุมด้วยการพ่นควันนี้ ปริมาณสารเคมีมีการผสม จนเจือจางมาก เราแค่ใช้ปริมาณในระดับที่ทำให้ยุงต้านทานไม่ไหว

         ▪️ตากผ้าอยู่ มีเจ้าหน้าที่มาพ่นควัน ควรทำอย่างไรต่อ?
กลิ่นควันจะไปติดเสื้อ ต้องซักใหม่ ฉะนั้นควรเก็บก่อนได้รับการพ่นควัน

         ▪️เมื่อได้รับแจ้งว่า จะมีการฉีดพ่น ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
– จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ ตู้ให้มิดชิด
-เก็บอาหารน้ำดื่มไว้ในตู้กับข้าว มีฝาปิดมิดชิด
– เด็กอ่อน คนชรา ผู้ป่วย ควรให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท
– อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

จริง ไม่ควรใช้สเปรย์กระป๋อง หรือ เคมีใดๆฉีดที่ปลวก หรือบริเวณที่พบปลวก เพราะจะทำให้ปลวกตื่นและหนีหายไป ควรแจ้งทางบริษัทผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อให้คำแนะนำ และเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยด่วน การที่เจ้าหน้าที่ ได้เห็นทางเดินปลวก เห็นชนิดของปลวก จะทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขได้ตรงจุด

การกำจัดปลวกโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงชั่วคราว เพราะสารเคมีจะกำจัดได้แค่ปลวกที่ถูกเคมี ณ ขณะนั้น ส่วนปลวกที่อยู่ในรัง หรืออยู่บริเวณอื่น จะไม่ถูกสารเคมีนี้ ดังนั้น ก็จะกลับมาทำลายบ้านของคุณ ในบริเวณอื่นๆได้ทุกเมื่อ ปลวกที่ทำลายบ้านของคุณจะหายไป ก็ต่อเมื่อสามารถทำลายราชินีปลวก (อาศัยอยู่ใต้ดิน สามารถวางไข่ได้วันละ 30,000 ฟองต่อวัน) ซึ่งการฉีดพ่นเคมีนี้ มีโอกาสน้อยมากที่ตัวปลวกงานหรือทหารจะเอาเคมีติดตัวกลับไปถึงราชินีปลวก

การเก็บของออกจากพื้นที่ทําให้สามารถฉีดพ่นเคมีได้ทั่วพื้นที่ ที่ต้องการกําจัดแมลงสาบ เพราะ (1)ประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงสาบจะได้ไม่ถึง 10% กรณีที่ไม่เก็บของ เมื่อเทียบกับการเก็บของที่ถูกต้อง จะได้ประสิทธิภาพถึง 90% และ (2)ลดการปนเปื้อนภาชนะหรืออาหารในบริเวณที่ฉีดพ่นเคมี

บริการทำความสะอาด

บริการทำความสะอาดของเราครอบคลุม ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา

การคิดราคาที่แน่นอนได้ ทางบริษัทจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมิณหน้างานสำรวจพื้นที่ เนื่องจากราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดบ้าน สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความหมักหมมของสิ่งสกปรก ณ สถานที่นั้นๆ พร้อมให้คำปรึกษา และสอบถามความต้องการของลูกค้า โดยละเอียด เพื่อนำข้อมูลกลับมา วางแผน ออกแบบการปฏิบัติงาน จำนวน วัน เวลา พนักงาน อุปกรณ์

เมื่อเกิดกรณี แม่บ้านขาดงานกระทันหัน บริษัทจะทำการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทดแทน เข้าไปปฏิบัติงานแทนคนประจำภายใน 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งกรณีที่เกิดขึ้น ให้แก่ สายตรวจประจำหน่วยงาน หรือ เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ส่วนกลาง 027045333 ได้โดยด่วน

ปัจจุบัน เรายังไม่มีบริการ จัดส่งแม่บ้านประจำบ้าน สำหรับลูกค้าบ้านเราให้บริการทำความสะอาดรายครั้ง (Single Service) เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง/ บ้านเพิ่งรีโนเวทเสร็จ / บ้านไม่ได้อยู่มานาน / ตรุษจีนอยากทำความสะอาดบ้าน /บ้านเช่าลูกค้าเพิ่งย้ายออก

บริษัทเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดสูตรเฉพาะและมีประสิทธิภาพสูง ได้รับกการรับรองจาก อย. และมีเอกสาร MSDS สามารถตรวจสอบได้

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ

บริการสุขอนามัยในห้องน้ำ หรือ ไฮยีน เหมาะกับห้องน้ำของอาคาร ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง หรือมีการใช้งานหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงงาน โรงเรียน ตึกสำนักงาน เป็นต้น

โสตประสาทในด้านการรับรู้กลิ่นของมนุษย์จะเกิดความเคยชินเมื่อได้รับกลิ่นเดิมซ้ำไประยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าความเข้มข้นของน้ำหอมนั้นไม่ได้ลดลง แต่ประสิทธิภาพการรับกลิ่นของเราจะคุ้นเคยและรู้สึกว่ากลิ่นจางลง ทางบริษัทมีสเปรย์น้ำหอม และน้ำยาฆ่าเชื้อให้เลือกหลากหลายกลิ่น ซึ่งทางลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อปรับเปลี่ยนกลิ่นภายในระยะสัญญาได้ 

ทางบริษัทฯได้มีการใช้บริษัทฯกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย โดยจะรับไปเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ

ลูกค้าส่วนมากคิดว่ากลิ่นเหม็นเกิดที่โถสุขภัณฑ์ แต่ความจริงเป็นแล้วกลิ่นเหม็นมักเกิดจากกลิ่นจากท่อที่ไหลย้อนขึ้นมา การแก้ไขคือต้องสำรวจฝาท่อว่ามีความปิดมิดชิดหรือไม่ หรือการเปลี่ยนฝาท่อแบบที่สามารถป้องกันกลิ่นย้อนขึ้นมาได้ เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่วนภายในโถสุขภัณฑ์สามารถใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อ และสเปรย์น้ำหอมภายในห้องน้ำ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องน้ำควบคู่กันไปได้ 

เกี่ยวกับการชำระเงิน

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการกำจัดแมลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ ความเสียหายจากการถูกทิ้งงาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของลูกค้า ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเช่นกัน

ดังนั้นความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญมาก ต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการ

 แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ทั้ง 41 สาขา ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท พนักงานนับ1000 คน และทุกกระบวนการ เราปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ถูกต้องตามกฏหมาย  ผ่านการรับรองและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ของบริษัทได้โดยตรง เพื่อขอชำระ เป็น  1.เงิดสด 2. รูดบัตรเครดิต/เดบิต 3. เงินโอน  4. ผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 5.เช็คเงินสด

หากไม่พบคำตอบที่ต้องการ

ติดต่อเราตอนนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โทรหาเราตอนนี้

INBOX เฟสบุ๊ค หรือ
แชท LINE 24 ชั่วโมง

หรือทิ้งเบอร์ติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ของเราติดต่อกลับ