ลูกค้าองค์กร

เราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและปกป้องในธุรกิจคุณ

CORPORATE PEST MANAGEMENT​

บริการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ ในสถานประกอบการ

สถานประกอบการของคุณเกิดการระบาดของสัตว์พาหะ จะมีผลต่อธุรกิจของคุณมากเพียงใด? ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน ตัวเรือด จิ้งจก ประเทศไทยเป็นเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ดีของแมลง และสัตว์พาหะ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ ประชากรแมลงและสัตว์พาหะอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่ไม่ได้รับการดูแล ปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น การปนเปื้อนของแมลงในอาหาร หรือการผลิต การระบาดของแมลงสาบในครัว การระบาดของตัวเรือดในโรงแรม เป็นต้น

ทั้งหมดนี้จะส่งผลเสียกับ สุขภาพ ภาพลักษณ์องค์กร ทั้งต่อพนักงานและลูกค้า ดังนั้น การมีการจัดการควบคุมที่ดีของแต่ละธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง ปัจจุบันจึงเป็นจุดสำคัญที่หลายภาคส่วน ให้ความสนใจมากขึ้น บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด รองรับได้ทุกสภาพงาน ทั้งสถานที่ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ จากสถานที่จริงมากมาย หลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร

CORPORATES

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

การควบคุมและกำจัดแมลงในแต่ละสถานประกอบการ จะมีการจัดการ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไป โดยเราสามารถกำหนดและวางแผนการควบคุมสัตว์พาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทุกกลุ่มธุรกิจ กลุ่มลูกค้าองค์กรของเรา แบ่งตามประเภทธุรกิจหลักๆ ดังนี้

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า

ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท

ธุรกิจสุขภาพและความงาม

สถานที่ราชการ

อาคารสำนักงาน

ธุรกิจอุตสาหกรรม

8

SERVICES

8 การบริการสำหรับลูกค้าองค์กร
service01.jpg

1. บริการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่

บริการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวิธีการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ชำนาญการ

S__7413827.jpg

2. บริการป้องกัน และกำจัดปลวก

- ระบบวางท่อ (Pre-Construction / Pipe System)
-ระบบการเจาะพื้น และอัดสารเคมีลงดิน (Post-Construction System)
-ระบบการอัดสารเคมีลงดิน (Soil Treatment System)
-ระบบเหยื่อป้องกันและกำจัดปลวก (Termite Bait System)

service03.jpg

3. บริการป้องกัน กำจัดแมลง และสัตว์พาหะ

ควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน จิ้งจก ตัวเรือด และสัตว์พาหะรบกวน อื่นๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิด

service04.jpg

4. การจัดการด้านเอกสาร

การจัดการด้านเอกสาร ตามมาตรฐานที่รองรับ รวมไปถึงการคำนึงถึงกฏระเบียบด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานการตรวจสอบ (Audit)

S__3432498-1.jpg

5. บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมด้าน Pest Management ในสถานประกอบการ โดย นักวิชาการด้านแมลงโดยตรง (Pest management Course Service) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้อยุ่อาศัยในพื้นที่

service05.jpg

6. บริการสำรวจและตรวจหาปลวก

บริการสำรวจและตรวจหาปลวก ด้วยระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของปลวก ในผนังปูน ผนังไม้ หรือตู้ประกอบติดผนัง (Detection of Termite)

service02.jpg

7. บริการควบคุมแมลง ด้วยระบบเทคโนโลยี

บริการควบคุมแมลง ด้วยระบบเทคโนโลยี เช่น เครื่องดักแมลง พร้อมเก็บข้อมูลทางสถิติ นับจำนวนแมลงที่เกิดการระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน และผลงานเต็มประสิทธิภาพ

service06.jpg

8. บริการวิเคราห์แมลงปนเปื้อน

บริการวิเคราห์แมลงปนเปื้อน (Insect Analysis) เมื่อพบแมลง อันเป็นสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ของคุณ เราสามารถนำตัวอย่างแมลงนั้น มาวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้น

มาตรฐานในการบริการ

นวัตกรรมการควบคุม – กำจัด แมลงและสัตว์พาหะสำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ

household17-1.jpg
1 - Fast & Agile
เข้าถึงรวดเร็ว การันตีการแก้ปัญหา
เรามี 41 สาขามากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เราเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงปัญหา และนำไปสู่การปฏิบัติการจริงที่มีประสิทธิภาพ
1 - Fast & Agile
AES_Justify_04.jpg
2 - Professional Specialists
บุคคลากรคุณภาพ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ของผู้บริหาร และ ทีมงาน อีกทั้งความรู้จากนักวิชาการ สาขากีฏวิทยาโดยตรง ทำให้เข้าใจปัญหาและวิธีการรับมือด้านแมลง สัตว์พาหะ ได้อย่างถ่องแท้ จนสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
2 - Professional Specialists
3 - Certified & Qualified
คุณภาพ และ มาตรฐานผ่านการรับรอง
บริษัทตระหนักถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย และ สารเคมีที่ ต้องปลอดภัยต่อลูกค้าและพนักงาน อีกทั้งกฎระเบียบของอุตสาหกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบ (auditing standards) ซึ่งสามารถสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างดี
3 - Certified & Qualified
4 - 24 Hrs Service
มีระบบ Customer Service 24 ชม.
ใช้ระบบการติดตามงาน ประสานงาน รวมไปถึง การรับคำร้องเรียน ติชมของลูกค้า ได้หลายช่องทาง ตลอดเวลา
4 - 24 Hrs Service
5 - Measurable
มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ที่ติดตาม และวัดผลได้
การเข้าสำรวจพื้นที่ ประเมิณความเสี่ยง ระบุสาเหตุ การเสนอราคา การวางแผน ตลอดจนการบริการหลังการขาย คือหัวใจหลักที่บริษัทมอบให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ
5 - Measurable

โทรหาเราตอนนี้

  • 02-704-5333

หรือทิ้งเบอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ